طرح همگام با قرآن به منظور توسعه و تقویت فرهنگ قرآنی در بین دانش آموزان از اول آبان ماه برگزار شد. در این طرح روزهای یکشنبه و سه شنبه آوا نمای قرآنی با حضور دبیر در زنگ اول در کلاس توسط مجریان طرح پخش می شود.