طرح دادرس با حضور تیم 15 نفره دبیرستان و مربی طرح آقای حلاجی از هلال احمر به منظور آماده سازی دانش آموزان در شرایط سخت برگزار شد. در این طرح دانش آموزان با امداد و نجات ، کمک های اولیه  و احیا اشنا شدند . این طرح تا مرحله کشوری ادامه دارد و تیم منتخب استان به مرحله کشوری راه پیدا خواهد کرد.