دانش آموزان عضو ژنتیک دبیرسان با حضور در بخش ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی سمنان برای حضور در المپیاد ژنتیک کشوری آماده شدند. از همراهی و همدلی جناب آقای دکترجدیدی ریاست محترم دانشگاه و جناب اقای دکتر نصر ممنون و سپاسگزاریم.