دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان از شرکت دارو سازی رویان سمنان بازدید کردند.در این بازدید 2 ساعته کارشناسان رویان دارو بخش های مختلف تولید دارو را برای دانش آموزان توضیح دادند.