جلسه مشترک انجمن اولیا و مربیان با حضور 16 نفر از اعضای انجمن و مدیران 4 مرکزاز دبیرستان های شهید بهشتی و فرزانگان سمنان با هدف برنامه ریزی آموزشی و پرورشی و همچنین ساخت سالن ورزشی در سالن هم اندیشی دبیرستان درو ه اول برگزار گردید.