کارگاه آموزشی برنامه ریزی درسی و مطالعه و تست زنی با حضور اقای سالاریان مشاور تحصیلی و مدرس دانشگاه برگزار شد. در این جلسه 90 دقیقه ای شیوه درس خواندن و برنامه ریزی درسی و چگونگی تست زد به دانش آموزان آموزش داده شد.

مطالب مهم و قابل تامل این جلسه:

  1. هر دانش آموز باید شیوه مطالعه ی خود را بر اساس توانمندی و علاقه خود انتخاب کند و انقدر باید آزمایش و خطا کند تا شیوه دلخواه و خوب را انتخاب و طبق ان مطالعه نماید.
  2. در هر روز باید مطالبی را که معلم درس داده مطالعه کند و بعد به مطالعه ی درس روز بعد بپردازد. با این کار دانش آموز در مطالعه درسی خود بروز می شود. دانش آموز باید هر روز 75% وقت خود را برای مطالعه درس همان روز خود که معلم درس داده و 25% وقت خود را برای مطالعه و مرور درس روز بعد خود بگذارد.
  3. برای درس خواندن اول باید یک نگاه عمومی به محتوا داشته باشیم بعد مطالب را به طور عمق بخوانیم . اگر دانش آموزی بتواند آنچه را که خوانده به زبان خود بیان کند یعنی درس را فهمیده است .
  4. برای تست زنی باید درس به دقت خوانده شود. اول سؤال را تا آخرخوب بخوانیم . قبل از اینکه به گزینه ها نگاه کنیم ابتدا پاسخ خود را در ذهن بیاوریم و بعد گزینه ها را ببینیم و پاسخ درست را انتخاب کنیم.
  5. و...

 

در ادامه محمود قراییان مدیر دبیرستان در خصوص ازمون سنجش و پایش علمی دانش آموزان سمپاد را تشریح کرد و از دانش آموزان خواست با برنامه ریزی دقیق در این آزمون شرکت کنند. مدیر دبیرستان گفت به 5 نفر از دانش آموزان که رتبه اول تا پنجم کشور را کسب کنند لوح تقدیر و 2/000/000ریال کارت هدیه و 30% تخفیف در شهریه اهدا خواهد شد.