روز غذای سالم با حضور پدران و پسران دبیرستان دوره اول شهید بهشتی سمنان برگزار شد. این برنامه با هدف آشنایی بیشتر دانش آموزان با غذاهای مفید و خوب و همچنین تشویق خانواده برای تهیه خوراکی های سالم برای فرزندان برگزار شد.

در این برنامه دانش آموزان با آوردن غذای سالم  در کنار پدران و مسئولین، با شور و اشتیاق غذاهای خود را خوردند و با دوستان خود روز خوبی را گذراندند.