یادواره شهدا به همت دبیرستان شهید بهشتی و با همکاری موزه دفاع مقدس و بسیج دانش آموزی برگزار شد. در این مراسم بیان خاطرات هشت سال دفاع مقدس و یاد شهداف سخنرانی پدر شهید مدافع حرم عباس دانشگر و پخش کلیپ شهدا و جبهه و جنگ به روایتگری اقای حمید قراییان انجام شد.

در این مراسم عرب خراسانی معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان و کارشناسان فرهنگی، خلیلی مدیر آموزش و پرورش سمنان،  حسنان معاون پرورشی و تربیت بدنی شهرستان و طاهری مسئول بسیج دانش آموزی شهرستان حضور داشتند.