کلاس های همسان سازی دانش آموزان ورودی هفتم از روز شنبه 31 مرداد در درس های ریاضیات،شیمی،زیست،فیزیک  برگزار و تا روز چهارشنبه 4 شهریور ماه ادامه دارد. در این دوره از کلاس ها دانش آموزان با محتوای کتاب های تکمیلی، کارگاه و آزمایشگاه و روش های تدریس معلمان آشنا می شوند.