140  نفر دانش آموزان دبیرستان شهید بهشتی در مسایقه درس هایی از قرآن قرائتی که هر هفته پنج شنبه ها از شبکه 1 سیما پخش می شود شرکت کردند و دانش آموزان زیر بعنوان برنده مسابقات  توسط مسئولین و اعضای انجمن مورد تقدیر قرار گرفتند.

 محمد جواد طاهر زاده ،اردلان صباغیان و امیر حسین آقا جانی از پایه نهم 

ابوالفضل علائیان، محمد رضا مجردی از پایه هشتم

سید سجاد نبوی از پایه هفتم