کلاس آموزشی درس دفاعی با تدریس دانش آموزان در دبیرستان برای دو کلاس نهم فضل اله رضا و شهید چمران برگزار و تدریس درس پدافند غیر عامل انجام شد.