المپیاد ورزشی دانش آموزان و فینال مسابقات نهم رضا و چمران که با برد تیم چمران در رشته فوتسال به کار خود پایان داد.