قابل توجه اولیای محترم پایه هفتم به هشتم و هشتم به نهم

با عنایت به اینکه شیوه نامه ی ثبت نام دانش آموزان مراکز سمپاد هنوز به مدارس ابلاغ نشده است لطفاً با پیگیری دستورالعمل ها و اطلاعیه ها از همین پایگاه در جریان فرایند ثبت نام فرزندتان در سال تحصیلی 96-95 قرار گیرید.

ضمناً دانش آموزان می بایست جهت ثبت نام 4 قطعه عکس 4*3 جدید زمینه سفید آماده و در هنگام ثبت نام تحویل معاون اجرایی نمایند.