قابل توجه دانش آموزان کلاس نهم

آزمون نمونه دولتی دانش آموزان ویژه کلاس نهم به دهم  ساعت 9 صبح روز جمعه 28 خرداد ماه 1395 در دبیرستان صفایی به آدرس سمنان، چهار راه جهادیه ، دبیرستان دوره دوم صفایی برگزار می گردد. اولیای محترم طوری برنامه ریزی نمایند تا فرزندشان 30 دقیقه قبل ازآزمون در محل حضور داشته باشد.

به همراه داشتن دو عدد مداد سیاه و یک عدد پاک کن ، خط کش و وسایل مورد نیاز ریاضیات مورد تأکید می باشد.

دانش آموزان جهت دریافت کارت ورود به جلسه به آقای بنی اسدی معاون فناوری دبیرستان مراجعه نمایند.