قابل توجه دانش آموزان و اولیای گرانقدر

با عنایت به اینکه شیوه نامه ی ثبت نام دانش آموزان و میزان هزینه های مراکز سمپاد هنوز اعلام نشده است لطفاً بع ازدریافت کارنامه با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی دبیرستان دوره اول شهید بهشتی سمنان از تاریخ و چگونگی مراجعه به دبیرستان جهت انجام امور اداری و ثبت نام مطلع شوید.

تذکر:

1) دانش آموزان پایه هفتم به هشتم و دانش آموزان هشتم به نهم به همراه پدر یا مادرمطابق برنامه اعلام شده جهت ثبت نام به معاون اجرایی دبیرستان آقای علایی مراجعه نمایند.

 2) دانش آموزان میان پایه هفتم به هشتم و هشتم به نهم در هنگام ثبت نام فقط 4 قطعه عکس 4*3 جدید زمینه سفید پشت نویسی شده تهیه و تحویل نمایند.

3) هزینه های اعلام شده به اولیا درسال تحصیلی جدید می بایست 50% هنگاه ثبت نام به حساب دبیرستان واریز(فیش یا کارت خوان)و مابقی طی دو چک تا بهمن ماه دروجه دبیرستان دوره اول شهید بهشتی تحویل گردد. ( تاریخ چک ها می بایست پنجم هر ماه باشد.)