قابل توجه دانش آموزان و اولیای گرانقدر

ضمن تشکرازتلاش ها وپیگیری های دانش آموزان عزیزواولیای محترم دربرنامه های آموزشی و پرورشی دبیرستان در طول سال تحصیلی وبا عنایت به پایان امتحانات نوبت دوم،خواهشمنداست اولیای محترم طبق برنامه جهت دریافت کارنامه تحصیلی فرزند خود به دبیرستان مراجعه نمایید.

دانش آموزان پایه هفتم و هشتم : شنبه 95/3/22از ساعت 8/30لغایت 12/30صبح

دانش آموزان پایه نهم : سه شنبه 95/3/25از ساعت 8/30لغایت 12/30صبح

تذکر: اولیای محترمی که هنوز نسبت به تسویه حساب دبرستان اقدام ننموده اند در هنگاه تحویل کارنامه نسبت به واریز حق الثبت فرزند خود اقدام نمایند.