کارگاه نشریه دیواری درس دفاعی برای دانش آموزان پایه نهم برگزار شد. در این کار گروهی دانش آموزان درس سوم دفاعی ( انقلاب اسلامی) را مطالعه و نشریه دیوایر درست کردند. این کار هم باعث تقویت کار گروهی و جمعی و هم موجب بالا رفتن دانش و مهارت در دانش آموزان می شود.