با عنایت به پایان امتحانات نوبت دوم و تلاش همکاران عزیزم در دبیرستان کارنامه آموزشی دانش آموزان اماده تحویل به اولیای محترم می باشد. لطفاً ترتیبی اتخاذ فرمایید تا طبق زمانبندی ذیل جهت دریافت کارنامه به دبیرستان مراجعه نمایید.

دانش آموزان پایه نهم روز چهار شنبه 24 خرداد ماه از ساعت 10/30لغایت 12/30

دانش آموزان پایه هفتم و هشتم روز شنبه 27 خرداد ماه  ساعت 9  لغایت 12/30

چنانچه دانش آموزی درخواست تجدید نظر در نمره پایانی خرداد را دارد تقاضای خود را حد اکثر یک روز پس از دریافت کارنامه به معاون اجرایی دبیرستان آقای علایی تحویل نماید.