با حضور حجه الاسلام والمسلمین نجم کارگاه آموزشی بلوغ برای دانش آموزان پایه هشتم برگزار شد. در این کارگاه آموزش نماز،غسل و تکلیف به دانش آموزان داده شد.