مسابقه فوتبال بین نهم شهید چمران و نهم سمیعی برگزار و دانش آموزان نهم چمران 3 بر صفر بر حریف پیروز شدند.