جشن یلدا با مشارکت خوب دانش آموزان و با اجرای برنامه های شاد طنز، نمایش ، موسیقی و مسابقه ماست خوری و سیب خوری و شعر خوانی برگزار شد . در این جشن دانش آموزان پذیرایی شدند و کتاب نماز قرائتی به آنان هدیه داده شد.