به منظور آمادگی دانش آموزان جهت شرکت در مسابقات قرآن کریم یک دوره کارگاه آموزشی تجوید و قرائت ویژه دانش آموزان منتخب دبیرستان جهت شرکت در مرحله شهرستانی توسط آقای شاکری مربی و داور قرآن کریم برگزار شد.