جلسه آموزشی اولیای پایه هفتم ، هشتم و نهم در 3کارگاه آموزشی از تاریخ 11 لغایت 13 آذر ماه با حضور مدیر و مشاور دبیرستان برگزارشد. در این جلسه کارنامه سی دو ماهه دانش آموزان تحویل پدران و مادران دانش آموزان گردید.