کارگاه نشریه دیواری با موضوع آسیب های اجتماعی با حضور دانش اموزان پایه هفتم در درس تقفکر و سبک زندگی برگزار شد .