مسابقات فرهنگی و هنری درون مدرسه ای در رشته موسیقی ( سنتور، تار، کمانچه ، تنبک ، ویولون ، سه تار  با حضور دانش آموزان برگزار شد در این مسابقه دانش آموزان  برگزیده به مرحله شهرستان معرفی شدند.