انتخابات انجمن اولیا و مربیان در سالن اجتماعات دبیرستان با حضور 83 نفر از پدران و مادران دانش آموزان برگزار شد. محمود قراییان مدیر دبیرستان گزارشی از عملکرد و افتخارات دبیرستان در سال تحصیلی گذشته ارائه کرد . مشاور دبیرستان هم در خصوص برنامه های مشاوره وآموزش خانواده صحبت کردند.تقدیر از انجمن سال قبل و معرفی کاندیداهای جدید انجام و پس از انتخابات و شمارش آرا اعضای جدید انجمن برای سال تحصیلی 98-97 انتخاب شدند. آقایان عربی، اسدی، دیانی، وفایی، زین علی، خراسانی ،هژبری و ملکی بعنوان نماینده اولیا در دبیرستان انتخاب شدند.پس از برگزاری جلسه شورای انجمن آقای عربی بعنوان رئیس انجمن، دیانی بعنوان نایب رئیس و اسدی بعنوان منشی و بقیه افراد بعنوان اعضای انجمن برای یکسال تحصیلی انتخاب شدند.