برگزاری کار سوق نشریه دیواری درس دفاعی با موضوع جنگ نرم و پدافند غیر عامل