کسب رتبه اول نمایش عروسکی دانش آموزان در مسابقات فرهنگی و هنری مرحله ی شهرستان و راه یابی به استان . تبریک به همه ی بچه های گروه و خانواده سمپاد