افتتاحیه المپیاد درون مدرسه ای با حضور معاون پرورشی و تربیت بدنی شهرستان و مسئول تربیت بدنی و اولیای دانش آموزان