دانش آموز نیما خیر خواهان در اولین روز هفته تربیت بدنی ضمن صحبت با دانش آموزان و تبریک هفته تربیت بدنی و سلامت ورزش و نرمش را برای سلامت جامعه بسیار مفید خواند و از دانش آموزان خواست تا برای سلامت خود ورزش را در اولویت کار خود قرار دهند.