اولین مجمع انتخابات انجمن اولیا و مربیان دبیرستان با حضور پدران و مادران دانش آموزان دبیرستان دوره اول در سالن اجتماعات دبیرستان برگزار شد.محمود قراییان مدیر دبیرستان ضمن تشکر از اولیا به تشریح برنامه های آموزشی و پرورشی و افتخارات مدرسه پرداخت . در این جلسه طرح تعالی مدیریت برای اولیا بیان شد. تجلیل از انجمن سال قبل و برگزاری انتخابات از برنامه های این جلسه بود.