قابل توجه دانش آموزان پایه هفتم و هشتم دبیرستان

با عنایت به اینکه در نظر است برنامه ریزی کلاس های تابستانی و کلاس بندی پس از ثبت نام قطعی دانش آموزان انجام شود لطفاً در هنگام تحویل کارنامه فرزندتان نسبت به ثبت نام کلاس های تابستانی اقدام نمایید.