دانش آموزان عزیز و گرامی دبیرستان دوره اول لطفا به موارد ذیل دقت و توجه نمایید:

1)       حضور دانش آموزان در جلسه امتحان با لباس فرم الزامی می باشد.

2)      دانش آموزان 15 دقیقه قبل از شروع امتحان در مدرسه حاضر باشند.

3)     بعد از امتحان  هیچ دانش آموزی حق ماندن در مدرسه را نداشته و برای آماده شده در امتحان بعدی باید به منزل مراجعت نماید.

4)      مطالعه کتاب درسی مورد تأکید بوده و دانش آموزان نکات تستی و کلیدی و مطالعه کلی کتاب را با دقت انجام دهند.

5)     کارنامه دانش آموزان یک هفته بعد از آخرین امتحان تقدیم اولیای محترم خواهد شد. لذا با عنایت به بازبینی 30% از اوراق امتحانی توسط گروه آموزشی استان ؛اولیای محترم و دانش آموزان از مراجعه به مدرسه برای دریافت نمرات خودداری نمایند.