همایش نکو داشت سعدی شیرین سخن با مشارکت دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان و با نظارت خوب جناب آقای فخرو دبیر ادبیات دبیرستان در سالن اجتماعات دبیرستان برگزار شد. در این همایش قراییان مدیر دبیرستان ضمن خیر مقدم آثار بوستان و گلستان سعدی را دو شاهکار بزرگ این شاعر ایرانی ذکر کرد. اجرای همنوازی توسط دانش آموزانف اجرای سرود محلی سمنانی و سرود رهبری ، مشاعره و سخنرانی آقای فخرو را در خصوص شخصیت سعدی شیرازی و اثار او و توصیه ایشان به دانش آموزان برای مطالعه کتاب های سعدی از دیگر برنامه های این همایش بود.