جلسه ی انجمن اولیا و مربیان .در این جلسه مدیر دبیرستان گزارشی از فعالیت های آموزشی و پرورشی ارائه کرد. کسب 103 رتبه اول .دوم و سومی در مسابقات فرهنگی و هنری مرحله شهرستانی و کسب 47 رتبه اول تا سومی در مرحله استان از افتخارات خوب دبیرستان بود که حاصل تلاش دانش آموزان توانمند بود.همچنین کسب 8 رتبه اول.دوم و سومی در جشنواره نوجوان خوارزمی شهرستان و استان و رتبه های برگزیده در مسابقات علمی و لیگ پایای بسیج و قهرمانی در مسابقات بسکتبال شهرستان از دیگر افتخارات دانش آموزان بود.در ادامه اعضای انجمن در خصوص مراسم تجلیل از دانش آموزان و معلمان بحث و تبادل نظر کردند.