در هفته دفاع مقدس راویان جنگ با حضور در دبیرستان  با روایت خاطرات رزمندگان و جانبازان و شهدا صحنه های جنگ را برای نوجوانان دبیرستان بازگو کردند . راوی جنگ وظایف دانش آموزان را در حال حاضر درس خواندن و جهاد علمی بیان کرد و گفت افتخار ایران به علم و ایمان شماست و آینده سازان ایران اسلامی شماها هستید و باید تلاش کنید.