مسابقه ساخت مولاژ بدن انسان با بازیافت کاغذ و شانه تخم مرغ به صورت کشوری بین مدارس دوره اول استعدا دهای درخشان برگزار شد و 15 اثر بعنوان آثار برگزیده کشوری توسط هیئت داوران انتخاب شد. در ایین افتتاحیه این نمایشگاه نماینده مجلس شورای اسلامی، مدیر کل آموزش و پرورش استان و مدیر آموزش و پرورش شهرستان و مدیران کل استان حضور داشتند.