کسب رتبه دوم نمایش نمایش صحنه ای دانش آموزان در مسابقات فرهنگی و هنری مرحله ی شهرستان  . تبریک به همه ی بچه های گروه و خانواده سمپاد