اولین کارگاه آموزشی خانواده با موضوع: بهداشت روان در خانواده با تکیه بر سلامت روان و خود شکوفایی

 در سالن اجتماعات برگزار خواهد شد. حضور اولیای محترم مورد تاکید می باشد.

مدرس کارگاه: مهدی کرانی مشاور تحصیلی و خانواده

زمان : شنبه 96/7/30 ساعت 14/20 - 13 سالن اجتماعات دبیرستان