مدیر آموزش و پرورش شهرستان سمنان با حضور در دبیرستان از حوزه امتحانی دانش آموزان بازدید کرد.

در این بازدید رضایی در خصوص هدایت تحصیلی و لزوم انتخاب رشته تحصیلی بر اساس توانمندی و آگاهی و علاقه و رغبت صحبت کرد و از زحمات مدیر و معاونین و دبیران دبیرستان تشکر کرد.