3 تیم علمی دبیرستان به مرحله نیمه نهایی ( استانی ) لیگ علمی پایا راه یافتند .

2 تیم 5 نفره از پایه هفتم و 1 تیم 5 نفره از پایه هشتم پس از رقابت در مرحله شهرستان به مرحله نیمه نهایی لیگ علمی پایا راه یافتند . در این دوره 9 تیم در شهرستان شرکت داشتند و گروه های برگزیده به مرحله کشوری مسابقات راه پیدا خواهند کرد.