مراسم اربعین حسینی با مداحی و سینه زنی دانش آموزان و معلمان در دبیرستان