اولین کارگاه  آموزشی درس دفاعی با موضوع انقلاب اسلامی تداوم نهضت عاشورا با حضور پر شور و نشاط دانش آموزان برگزار شد. دانش آموزان در یک محیط صمیمی و دوستانه با همکاری و همدلی درس دفاعی را در قالب نشریه دیواری تهیه کردند. قرار است کار های دانش آموزان در دبیرستان به نمایش گذاشته شود.