روز اول مهر با حضور دانش آموزان ،اولیا و معلمان دبیرستان

زنگ مهر با حضور دانش آموزان برگزار شد. پس از قرائت قرآن کریم و نیایش و برنامه صبحگاهی محمود قراییان ضمن خوش آمد گویی به میهمانان و تبریک سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس موفقیت دانش آموزان در تمامی عرصه ها را حاصل برنامه ریزی و تلاش آنان در طول سال تحصیلی ذکر کرد و گفت دبیرستان شهید بهشتی با دانش آموزان توانمند درسی و فرهنگی و هنری و ورزشی باید جزو مدارس نخست استان باشد و این کمترین انتظار از بچه های خوب است. مدیر دبیرستان ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین بصیرت و دانش افزایی را از مهمترین اهداف امام حسین دانست. پس از پذیرایی و دود کردن اسفند دانش آموزان با گذشتن از زیر قرآن کریم وارد کلاس درس شدند.