با عنایت به دستورالعمل قرآنی مراکز استعداد های درخشان مبنی بر حضور دانش آموزان در عرصه های فرهنگی و قرآنی لطفاً موارد ذیل را مطالعه ودرتعطیلات تابستان دردستور کار خود قرار داده و با آمادگی کامل در طرح فراگیر قرآن کریم  شرکت نمایید.

گام اول سوره مبارکه لقمان( روان خوانی،ترجمه و درک مفاهیم،آشنایی با پیام ها و تفسیر و حفظ) 

گام دوم سوره مبارکه حجرات و همزه(روان خوانی،ترجمه ودرک مفاهیم،آشنایی با پیام ها وتفسیروحفظ) 
 
گام سوم سوره مبارکه حدید( روان خوانی،ترجمه و درک مفاهیم،آشنایی با پیام ها و تفسیر و حفظ)

     لذا با توجه به فرصت 90 روزه تابستان  این کار بسیار آسان و قابل مطالعه می باشد. دانش آموزانی که هر یک ازگام ها را نگذرانده و یا نمره قبولی را کسب نکرده اند می بایست همان گام را در سال تحصیلی جدید بگذرانند.

آزمون رشته حفظ و روانخوانی در نیمه دوم  آبان ماه و آزمون کتبی مفاهیم و پیام ها بصورت کشوری در اردیبهشت ماه برگزار می شود